Szanowni Państwo,

Przedstawiamy raport ze spaceru badawczego po podobszarze rewitalizacji "Śródmiejski z Wyspą Solną i wschodnią częścią portu",  który odbył się w dniu 2 czerwca 2018 r.

Szanowni Państwo,

Przedstawiamy raport końcowy z procesu konsultacyjnego z elementami diagnozy, poprzedzającego przygotowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Kołobrzeg.

Szanowni Państwo,

Przedstawiamy raport z warsztatów z seniorami, które odbyły się w dniu 4 czerwca 2018 r. w Kołobrzeskim Klubie Seniora.

Szanowni Państwo,

Przedstawiamy raport cząstkowy z przeprowadzonych w trakcie konsultacji społecznych badań ankietowych.

Szanowni Państwo,

Przedstawiamy raport cząstkowy z warsztatów z seniorami, które odbyły się w Miejskiej Bibliotece Publicznej w dniu 5 czerwca 2018 r.