Szanowni Państwo

Za tydzień, w dniu 25 marca 2019 r. rozpoczniemy konsultacje społeczne w sprawie przygotowania zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji. Będziemy je prowadzić do 26 kwietnia 2019 r.

Szanowni Państwo,

Przedstawiamy raport ze spaceru badawczego po podobszarze rewitalizacji "Śródmiejski z Wyspą Solną i wschodnią częścią portu",  który odbył się w dniu 2 czerwca 2018 r.

Szanowni Państwo,

Przedstawiamy raport cząstkowy z przeprowadzonych w trakcie konsultacji społecznych badań ankietowych.

Szanowni Państwo,

Przedstawiamy raport końcowy z procesu konsultacyjnego z elementami diagnozy, poprzedzającego przygotowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Kołobrzeg.

Szanowni Państwo,

Przedstawiamy raport z warsztatów z seniorami, które odbyły się w dniu 4 czerwca 2018 r. w Kołobrzeskim Klubie Seniora.