Warning: Use of undefined constant JMF_THEMER_MODE - assumed 'JMF_THEMER_MODE' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /plugins/system/djjquerymonster/djjquerymonster.php on line 210
Spacer Studyjny po Podobszarze Rewitalizacji Zachodnim z częścią zachodnią portu

W dniu 17 października 2017 r. członkowie zespołu przygotowującego Gminny Program Rewitalizacji przeprowadzili spacer studyjny po Podobszarze Rewitalizacji Zachodnim z częścią zachodnią portu.


Jest on dość rozległy i nie ma spójnego charakteru. Obejmuje kilka obszarów o różnych funkcjach: Port Rybacki i Stocznię, tereny pomiędzy ul. Bałtycką i ul. Jedności Narodowej o dominującej funkcji mieszkalnej wielorodzinnej, tereny usługowo-składowe przy ul. Sienkiewicza i ul. Rolnej oraz tereny zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej i pensjonatowej na zachód od ul. Jedności Narodowej.

Wielorakość funkcji potęguje wrażenie chaosu przestrzennego i nieładu. Zwraca uwagę silna sezonowość tego podobszaru, znaczna część zabudowy przeznaczona jest pod różnego rodzaju usługi turystyczne (noclegi, gastronomia). Po okresie turystycznym ta część miasta wydaje się spokojna.

Podobszar charakteryzuje mała ilość przestrzeni publicznych służących integracji mieszkańców - zwłaszcza urządzonych terenów zielonych. Istniejące tereny zielone są zaniedbane. Brakuje obiektów świadczących usługi publiczne/społeczne/kultury np. świetlicy, klubu itp. Powstająca nowa zabudowa mieszkalna jest bardzo zwarta, bez wystarczającej przestrzeni publicznej i ogrodzona. Większość podwórek przy starych kamienicach jest zaniedbana. Stan techniczny ulic i chodników też wymaga poprawy: stara i krzywa nawierzchnia, liczne ubytki, niewystarczające oświetlenie.


Podobszar posiada kilka potencjałów: Port Rybacki z Targiem Rybnym, Skansen Morski, zabytkowa Reduta Solna, Centrum Ogrodnicze Żulicki, teren rekreacyjny z placem zabaw przy ul. Wylotowej oraz dwa kościoły.

jednosci_budynek
jednosci_podworko
plac_zabaw_wylotowa
podworko_jednosci
podworko_ogrodek
rybacka
rybacka_nowa_zabudowa
rybacka_podworko
spokojna
szkola_boisko
wylotowa