Warning: Use of undefined constant JMF_THEMER_MODE - assumed 'JMF_THEMER_MODE' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /plugins/system/djjquerymonster/djjquerymonster.php on line 210
Spacer Studyjny

W dniu 9 lutego 2018 r. członkowie zespołu przygotowującego Gminny Program Rewitalizacji odbyli spacer po części Podobszaru Rewitalizacji Śródmiejski z Wyspą Solną i wschodnią częścią portu. Z uwagi na wielkość tego podobszaru, I etap wizji terenowej obejmował tereny przy rzece Parsęcie i część Wyspy Solnej.

Jest to bardzo ważny obszar, położony w centrum miasta, blisko tzw. Starówki, przy głównych drogach przejazdowych. Na Wyspie Solnej dominuje funkcja mieszkaniowa wielorodzinna, o zróżnicowanym charakterze: zabytkowe kamienice, wysokie bloki z wielkiej płyty oraz budowane nowe osiedla mieszkaniowe. Znajduje się tam przedszkole. Zwraca uwagę duży ruch samochodowy, zwłaszcza w okolicy mostów i na ul. Szpitalnej. Pomimo rozległych terenów przy ciekach wodnych i między blokami brakuje przestrzeni publicznej zagospodarowanej w taki sposób, by integrować mieszkańców. Ogólnodostępne place zabaw są w stanie zaniku.

Wzdłuż rzeki Parsęty zlokalizowanych jest dużo zabytkowych budynków, w tym obiektów wpisanych do rejestru zabytków: Elektrownia Miejska, Zespół budynków dawnego klasztoru Diakonis. Występują też obiekty kultury: Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu, Miejska Biblioteka Publiczna, Biblioteka Pedagogiczna i Szkoła Muzyczna. Koło Biblioteki Publicznej umiejscowiony jest Cmentarz Jeńców Francuskich z 1807 r. oraz pomniki przyrody – lipy. Przy Parsęcie znajduje się również jedna z większych turystycznych atrakcji miasta: źródło solanki.

Obecnie jest to raczej zaniedbany fragment miasta, który wymaga gruntowej modernizacji i poszerzenia funkcji. W złym stanie przy bulwarach jest zarówno mała architektura jak i zieleń. Brakuje infrastruktury: sportowej, gastronomicznej, zaplecza dla imprez masowych, toalety publicznej, pomostów i dodatkowych przejść przez rzekę. Przy rzece, w pobliżu miejsca gdzie odbywają się wyścigi smoczych łodzi znajduje się przepompownia ścieków. Może część budynku należałoby zagospodarować na zaplecze sanitarne dla imprez sportowych, np. toaletę publiczną.

Tereny nad Parsętą i Kanałem Drzewnym mają ogromny potencjał rekreacyjno-sportowy, turystyczny, kulturalny oraz reprezentacyjny, dzięki któremu mogą stać się wizytówką miasta i tętnić życiem.

Przestrzeń ta powinna być przeznaczona przede wszystkim dla mieszkańców Kołobrzegu. Z uwagi na odmienny charakter zabudowy wzdłuż bulwarów przy ulicy Szpitalnej i Rzecznej (stara zabudowa) oraz wzdłuż Bulwaru nad Parsętą oraz Bulwaru Marynarzy Okrętów Pogranicza (dominuje wielka płyta), bulwary można zagospodarować w dwóch stylach: część retro oraz część nowoczesna. Przestrzeń nad rzeką należy uatrakcyjnić poprzez umieszczenie urządzeń rekreacyjno-sportowych, punktów gastronomicznych, elementów sztuki lub innych instalacji przestrzennych np. dużego napisu Kocham Kołobrzeg lub Logo Klimatycznego Kołobrzegu, nowych elementów małej architektury np. drewnianych podestów do siedzenia lub leżenia, hamaków.

Miejsce pamięci.
Niezagospodarowany plac/skwer nad rzeką.
Teren przeznaczony w mpzp na zieleń z urządzeniami rekreacyjno-sportowymi.
Miejsce wygląda na zapomniane.
Budynek przepompowni ścieków. Własność MWiK.
Atrakcja turystyczna.
Niewykorzystany potencjał miejsca. Brak usług gastronomii. Tendencja do wykorzystania całej przestrzeni publicznej na miejsca postojowe.