Warning: Use of undefined constant JMF_THEMER_MODE - assumed 'JMF_THEMER_MODE' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /plugins/system/djjquerymonster/djjquerymonster.php on line 210
UWAGA! Dotyczy projektów rewitalizacyjnych

W związku z ogłoszonym przez nas naborem na propozycje projektów rewitalizacyjnych, przedstawiamy stanowisko Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, dotyczące składanych wniosków o dofinansowanie projektów rewitalizacyjnych. Prosimy uwzględnić je podczas przygotowania projektów rewitalizacyjnych.

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 informuje, że wnioski składane w naborze RPZP.09.03.00-IZ.00-32-002/17 powinny dotyczyć pełnego zakresu projektu głównego/podstawowego określonego we właściwym miejscowo programie rewitalizacji, wpisanym do Wykazu programów rewitalizacji gmin województwa zachodniopomorskiego. Nie ma możliwości wydzielenia z projektu określonego w programie rewitalizacji jego części na potrzeby aplikowania o środki w ramach działania 9.3. Dotyczy to również projektów o charakterze kompleksowym, obejmujących wiele zadań inwestycyjnych, które były przewidziane do realizacji przez szereg podmiotów (np. projekty z zakresu mieszkalnictwa dotyczące kilku budynków). Wydzielenie części zakresu rzeczowego z projektu wpisanego do programu rewitalizacji i zakwalifikowanie go jako odrębnego projektu głównego/podstawowego wymaga aktualizacji programu rewitalizacji. Aktualizacja dokonywana jest w trybie określonym dla przyjęcia programu rewitalizacji. Wymagana jest też akceptacja zmian przez IZ RPO WZ.

Pełna informacja