W dniu 19 października 2017 r. członkowie zespołu przygotowującego Gminny Program Rewitalizacji przeprowadzili spacer studyjny po Podobszarze Rewitalizacji Terenów Powojskowych po obu stronach ul. Mazowieckiej.

W dniu 17 października 2017 r. członkowie zespołu przygotowującego Gminny Program Rewitalizacji przeprowadzili spacer studyjny po Podobszarze Rewitalizacji Zachodnim z częścią zachodnią portu.

W dniu 27 września 2017 r. członkowie zespołu przygotowującego Gminny Program Rewitalizacji przeprowadzili spacer studyjny po Podobszarze Rewitalizacji Lęborski.