ZESPÓŁ PRZYGOTOWUJĄCY GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI

Zespół został powołany Zarządzeniem Wewnętrznym Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 13 czerwca 2017 r.

Na podstawie § 16 ust. 2 pkt 1 lit. b Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Kołobrzeg, wprowadzonego Zarządzeniem Wewnętrznym Nr 36/17 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 5 czerwca 2017 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Kołobrzeg zarządzam co następuje:

§ 1

 1. Powołuję zespół w składzie:
  • Karolina BILSKA - Inspektor ds. urbanistyki i architektury
   tel.: +48 94 35 51 574 | Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
    
  • Izabela SZYMAŃSKA - Główny Specjalista ds. urbanistyki i architektury
   tel.: +48 94 35 51 530 | Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
    
  • Agnieszka KRACZKOWSKA - BOLKO - Naczelnik Wydziału Dochodów
   tel.: +48 94 35 51 548 | Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
    
  • Agnieszka MARCHOLEWSKA - Główny Specjalista ds. zamówień publicznych
   tel.: +48 94 35 51 581 | Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
    
  • Violetta PIETRAS - Inspektor ds. zdrowia i spraw społecznych
   tel.: +48 94 71 36 157 | Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
    
  • Teresa GĘBCZYŃSKA - Starszy Inspektor ds. funduszy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
   tel.: +48 94 35 52 333 | Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
    
  • Bartłomiej KOGUT - Inspektor ds. Systemów Informacji Przestrzennej
   tel.: +48 94 35 51 573 | Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
    
 2. Prace zespołu będzie koordynowała Karolina Bilska - Inspektor ds. urbanistyki i architektury.

ZADANIA ZESPOŁU

§ 2

 • Zadaniem zespołu jest przygotowanie "Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Kołobrzeg na lata 2018 - 2027".

§ 3

 • Z czynności podejmowanych przez zespół sporządzone zostaną protokoły.

§ 4

 • Zespół powołuje się na czas realizacji zadania określonego w § 2.

§ 5

 • Nadzór nad wykonaniem zarządzenia sprawuje Sekretarz Miasta Kołobrzeg.

§ 6

 • Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.