Urzędnicy przygotowujący Gminny Program Rewitalizacji zapoznali się w terenie z problemami i wartościami obszarów rewitalizacji. Chcielibyśmy poznać Państwa zdanie na temat poczynionych przez nas spostrzeżeń.

Odwiedzone przez nas miejsca zostały oznaczone na mapie symbolami "?" i "!". Prosimy o wypełnienie tej trochę nietypowej ankiety. Instrukcja jak należy ją wypełnić umieszczona jest w pasku narzędzi "Ankieta instrukcja".

Chcielibyśmy poznać również Państwa zdanie na temat obszarów rewitalizacji: ich potrzeb, problemów oraz potencjałów. Liczymy, że zechcą się Państwo podzielić z nami swoimi spostrzeżeniami. Można je przesłać klikając w pasku narzędzi na pozycję "Ankieta rewitalizacja - twoja propozycja".

ZOBACZ MAPĘ