Komitet Rewitalizacji stanowi forum współpracy i dialogu interesariuszy z organami gminy w sprawach dotyczących przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji oraz pełni funkcję opiniodawczo - doradczą prezydenta miasta.

Zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji określiła Rada Miasta Kołobrzeg w Uchwale Nr IX/107/19 z dnia 30 maja 2019 r.
Jej podjęcie poprzedziły konsultacje społeczne. Uchwała nie stanowi aktu prawa miejscowego.
 

Zasady wyznaczania składu i zasady działania Komitetu

Zarządzeniem Nr 98/19 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 25 września 2019 r. powołano Komitet Rewitalizacji.

Po zmianie przeprowadzonej Zarządzeniem Nr 64/21 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 9 czerwca 2021 r. w skład Komitetu wchodzą:

  1. Marek Augustyniak - przedstawiciel Rady Osiedla Nr 1 "Solne Zdroje",
  2. Milena Derlikiewicz - przedstawiciel organizacji pozarządowej Związku Harcerstwa Polskiego,
  3. Marian Jagiełka -przedstawiciel organizacji pozarządowej Kołobrzeskiej Izby Gospodarczej,
  4. Przemysław Kiełkowski - przedstawiciel Rady Miasta Kołobrzeg,
  5. Maciej Suder - przedstawiciel organizacji pozarządowej OPENLAB KOŁOBRZEG,
  6. Danuta Wilk - przedstawiciel Rady Osiedla Nr 6 "Zachodnie",
  7. Piotr Rzepka - przedstawiciel Rady Miasta Kołobrzeg,
  8. Dariusz Zawadzki - przedstawiciel Rady Miasta Kołobrzeg,
  9. Łukasz Zięba - przedstawiciel Rady Miasta Kołobrzeg.

Zarządzenie Nr 98/19

Zarządzenie Nr 64/21ZOBACZ PROTOKOŁY