W dniu 11 października 2019 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Komitetu Rewitalizacji. Jego członkowie otrzymali akty powołania od Zastępcy Prezydenta Miasta Kołobrzeg ds. Gospodarczych Pani Ewy Pełechaty, a następnie wybrali spośród swojego grona Przewodniczącego Komitetu Rewitalizacji i jego Zastępcę.