W dniu 16 września 2021 r. zwołano spotkanie Komitetu Rewitalizacji, podczas którego wybrano nowy zarząd, w związku z rezygnacją z członkostwa dotychczasowego Przewodniczącego Pana Jacka Woźniaka.

Członkowie Komitetu rozmawiali również o  realizacji projektów rewitalizacyjnych.

Przedstawiamy protokół z posiedzenia.

Protokół Nr 3

W dniu 11 grudnia 2019 r. odbyło się posiedzenie Komitetu Rewitalizacji. Tematem posiedzenia był projekt budżetu na 2020 r. oraz zadania Gminnego Programu Rewitalizacji.

Przedstawiamy protokół z posiedzenia.

Protokół Nr 2

W dniu 11 października 2019 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Komitetu Rewitalizacji. Jego członkowie otrzymali akty powołania od Zastępcy Prezydenta Miasta Kołobrzeg ds. Gospodarczych Pani Ewy Pełechaty, a następnie wybrali spośród swojego grona Przewodniczącego Komitetu Rewitalizacji i jego Zastępcę.