Szanowni Państwo,

26 kwietnia 2019 r. zakończyły się konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miasta Kołobrzeg w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji. Poniżej przedstawiamy Państwu raport z przeprowadzonych konsultacji. Projekt ww. uchwały, po wprowadzeniu poprawek wynikających z konsultacji, został przekazany do Rady Miasta Kołobrzeg i będzie procedowany na najbliższej sesji Rady Miasta Kołobrzeg w dniu 30 maja 2019 r.

Raport

Szanowni Państwo

Za tydzień, w dniu 25 marca 2019 r. rozpoczniemy konsultacje społeczne w sprawie przygotowania zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji. Będziemy je prowadzić do 26 kwietnia 2019 r.

Szanowni Państwo,

Przedstawiamy raport końcowy z procesu konsultacyjnego z elementami diagnozy, poprzedzającego przygotowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Kołobrzeg.

Szanowni Państwo,

Przedstawiamy raport ze spaceru badawczego po podobszarze rewitalizacji "Śródmiejski z Wyspą Solną i wschodnią częścią portu",  który odbył się w dniu 2 czerwca 2018 r.

Szanowni Państwo,

Przedstawiamy raport cząstkowy z przeprowadzonych w trakcie konsultacji społecznych badań ankietowych.