Rada Miasta Kołobrzeg w dniu 30 maja 2019 r. podjęła Uchwałę Nr IX/107/19, przyjmującą "Regulamin określający zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji".

Zgodnie z wymogami ustawy z 9 października 2015 r. o rewitalizacji, podjęcie uchwały było poprzedzone konsultacjami społecznymi.

REGULAMIN

Raport z konsultacji poprzedzających podjęcie uchwały