W celu usprawnienia prowadzenia rewitalizacji w Kołobrzegu, w dniu 12 sierpnia 2019 r. Zarządzeniem wewnętrznym Nr 84/19 Prezydenta Miasta Kołobrzeg, powołano zespół zadaniowy ds. rewitalizacji. Jest on odpowiedzialny za proces wdrażania "Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Kołobrzeg na lata 2018-2028". Szczegółowe zadania zespołu zostały podane w zakładce Kontakt.