W dniu 11 października 2019 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Komitetu Rewitalizacji. Jego członkowie otrzymali akty powołania od Zastępcy Prezydenta Miasta Kołobrzeg ds. Gospodarczych Pani Ewy Pełechaty, a następnie wybrali spośród swojego grona Przewodniczącego Komitetu Rewitalizacji i jego Zastępcę.

Przewodniczącym Komitetu Rewitalizacji został Pan Jacek Woźniak - przedstawiciel Rady Miasta Kołobrzeg, a jego zastępcą został Pan Marek Augustyniak - przedstawiciel Rady Osiedla Nr 1 "Solne Zdroje".

Przedstawiamy protokół z posiedzenia Komitetu Rewitalizacji.

PROTOKÓŁ