W dniu 11 grudnia 2019 r. odbyło się posiedzenie Komitetu Rewitalizacji. Tematem posiedzenia był projekt budżetu na 2020 r. oraz zadania Gminnego Programu Rewitalizacji.

Przedstawiamy protokół z posiedzenia.

Protokół Nr 2