W dniu 16 września 2021 r. zwołano spotkanie Komitetu Rewitalizacji, podczas którego wybrano nowy zarząd, w związku z rezygnacją z członkostwa dotychczasowego Przewodniczącego Pana Jacka Woźniaka.

Członkowie Komitetu rozmawiali również o  realizacji projektów rewitalizacyjnych.

Przedstawiamy protokół z posiedzenia.

Protokół Nr 3