Obwieszczeniem z dnia 2 maja 2018 r. Prezydent Miasta Kołobrzeg zawiadomił o przeprowadzeniu konsultacji społecznych dotyczących przygotowania działań rewitalizacyjnych oraz projektu "Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2018-2028", którym jest opracowanie eksperckie Pana dr Miedzieńskiego. Konsultacje odbędą się w dniach od 14 maja do 26 czerwca 2018 r.

Obwieszczenie Prezydenta