Szanowni Państwo,

Przedstawiamy raport ze spotkania z mieszkańcami podobszaru rewitalizacji Lęborskie, które odbyło się w dniu 26 maja 2018 r.

RAPORT