Szanowni Państwo,

Przedstawiamy raport ze spotkania z mieszkańcami na podobszarze rewitalizacji Śródmiejski z Wyspą Solną i wschodnią częścią portu, które odbyło się w dniu 27 maja 2018 r.

RAPORT