Szanowni Państwo,

Przedstawiamy raport ze spaceru badawczego po podobszarze rewitalizacji Tereny powojskowe po obu stronach ul. Mazowieckiej, który odbył się w dniu 26 maja 2018 r.

RAPORT