Szanowni Państwo,

Przedstawiamy raport ze spaceru badawczego po podobszarze rewitalizacji Zachodni z zachodnią częścią portu, który odbył się w dniu 3 czerwca 2018 r.

RAPORT