Szanowni Państwo,

Przedstawiamy raport końcowy z procesu konsultacyjnego z elementami diagnozy, poprzedzającego przygotowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Kołobrzeg.

Publikacja niniejszego raportu kończy proces konsultacyjny związany z opracowaniem programu rewitalizacji.

RAPORT