Szanowni Państwo,

Przedstawiamy raport ze spaceru badawczego po podobszarze rewitalizacji "Śródmiejski z Wyspą Solną i wschodnią częścią portu",  który odbył się w dniu 2 czerwca 2018 r.

RAPORT