Drodzy mieszkańcy,

porozmawiajmy o tym jak mieszka się w Kołobrzegu na obszarze rewitalizacji. Jakich zmian potrzeba, aby poddana rewitalizacji część miasta była obszarem bardziej atrakcyjnym do życia i przyjaznym.

W weekend 26 i 27 maja chcemy po raz pierwszy spotkać się z Państwem w terenie.

Planujemy przeprowadzić przy Państwa udziale spacery badawcze po podobszarach rewitalizacji "Lęborski" oraz "Tereny powojskowe po obu stronach ul. Mazowieckiej".

Zapraszamy również na wspólną zabawę na Piknikach Miejskich na podobszarze rewitalizacji "Lęborski" oraz "Śródmiejski z Wyspą Solną i wschodnią częścią portu".