Wciąż nie mamy minimalnej ilości członków Komitetu Rewitalizacji. Prezydent Miasta Kołobrzeg kolejny raz prowadzi nabór uzupełniający. Szczegóły w obwieszczeniu.

OBWIESZCZENIE

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

LISTA POPARCIA

W wyniku naboru na członków Komitetu Rewitalizacji, nie zgłosiła się minimalna ilość członków, wynikająca z Uchwały Nr IX/107/19 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 30 maja 2019 r.

Prezydent Miasta Kołobrzeg do 26 września 2022 r. prowadzi nabór uzupełniający.

Obwieszczenie

W wyniku naboru na członków Komitetu Rewitalizacji, nie zgłosiła się minimalna ilość członków, wynikająca z Uchwały Nr IX/107/19 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 30 maja 2019 r.

Prezydent Miasta Kołobrzeg do 16 sierpnia 2022 r. prowadzi nabór uzupełniający, w którym obowiązują takie same zasady jak w obwieszczeniu ogłoszonym w dniu 12 kwietnia 2022 r.

W wyniku naboru na członków Komitetu Rewitalizacji, nie zgłosiła się minimalna ilość członków, wynikająca z Uchwały Nr IX/107/19 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 30 maja 2019 r.

Prezydent Miasta Kołobrzeg do 13 lipca 2022 r. prowadzi nabór uzupełniający, w którym obowiązują takie same zasady jak w obwieszczeniu ogłoszonym w dniu 12 kwietnia 2022 r.

Wkrótce upłynie kadencja obecnego Komitetu Rewitalizacji, dlatego Prezydent Miasta Kołobrzeg ogłosił nabór na jego członków. Będzie on prowadzony od 19 kwietnia do 9 maja 2022 r. 

Radny Jacek Woźniak 13 kwietnia 2021 r. złożył rezygnację z członkostwa w Komitecie Rewitalizacji. Przewodniczący Rady Miasta Kołobrzeg 20 maja 2021 r., po konsultacjach z Przewodniczącymi Klubów Radnych oraz Radnymi Rady Miasta Kołobrzeg, na podstawie § 3 ust. 2 Regulaminu określającego zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji, wyznaczył Radnego Przemysława Kiełkowskiego na członka Komitetu Rewitalizacji.

W dniu 25 września 2019 r. Prezydent Miasta Kołobrzeg powołał Komitet Rewitalizacji. W jego składzie znaleźli się:

Cały czas szukamy możliwości pozyskania funduszy zewnętrznych, które pomogą zrealizować projekty zawarte w programie rewitalizacji. Pojawiła się obecnie szansa na to, program „Rozwój Lokalny”, finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014 – 2021.

Prezydent Miasta Kołobrzeg ogłasza nabór uzupełniający na Członków Komitetu Rewitalizacji! Będzie on prowadzony od 8 sierpnia do 28 sierpnia 2019 r.

Prezydent Miasta Kołobrzeg ogłasza nabór na Członków Komitetu Rewitalizacji! Będzie on prowadzony od 9 lipca do 29 lipca 2019 r.

W dniu 11 stycznia 2019 r. Rada Miasta Kołobrzeg podjęła Uchwałę Nr IV/37/19 w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Kołobrzeg na lata 2018-2028".

UCHWAŁA