W dniu 24 maja 2018 r. w Urzędzie Miasta Kołobrzeg odbył się fokus gospodarczy. Spotkaliśmy się z przedstawicielami kołobrzeskich przedsiębiorców.

Dyskusja toczyła się wokół funkcjonowania, kierunków rozwoju oraz potencjału zatrudnieniowego biznesu na obszarze rewitalizacji. 

Spotkanie prowadziła Pani Joanna Suchomska z Fundacji Pracownia Zrównoważonego Rozwoju z Torunia.

fokus1