W niedzielę 27 maja spotykamy się na pikniku z mieszkańcami podobszaru rewitalizacji "Śródmiejski z Wyspą Solną i wschodnią częścią portu" oraz na spacerze badawczym na podobszarze "Lęborskie"

Spacer rozpoczynamy o godzinie 11-tej przy żłobku.

Piknik odbędzie się na betonowym skwerze przy "Bulwarze Marynarzy Okrętów Pogranicza". Idźcie w kierunku muzyki laughing. Czekamy na Was od godziny 14-tej. Zapraszamy.