Drodzy mieszkańcy,

w najbliższy weekend, 2 i 3 czerwca 2018 r., kolejny raz będziemy chcieli porozmawiać z Wami o tym jak mieszka się w Kołobrzegu na obszarze rewitalizacji. Jakich zmian potrzeba, aby poddana rewitalizacji część miasta była obszarem bardziej atrakcyjnym do życia i przyjaznym.

Zaplanowaliśmy przeprowadzenie spacerów badawczych po podobszarach rewitalizacji "Zachodni z zachodnią częścią portu" oraz "Śródmiejski z Wyspą Solną i wschodnią częścią portu".

Zapraszamy również na wspólną zabawę na Piknikach Miejskich na podobszarze rewitalizacji "Zachodni z zachodnią częścią portu" oraz "Tereny powojskowe po obu stronach ul. Mazowieckiej".