W dniu 2 czerwca 2018 r. odbył się piknik na podobszarze rewitalizacji Zachodni z zachodnią częścią portu. Była to doskonała okazja, żeby porozmawiać o problemach i potrzebach tego podobszaru.

W pikniku uczestniczył Zastępca Prezydenta ds. gospodarczych Pan Jerzy Wolski. Mieszkańcy podobszaru przekazywali mu konkretne wnioski i postulaty. Zespół z Pracowni Zrównoważonego Rozwoju zachęcał mieszkańców do pokazania na mapie podobszaru miejsc przyjemnych, kojarzących im się negatywnie i wymagających interwencji. Ponadto przeprowadzał ankiety.

Spotkanie było również okazją do zabawy. Dzieci bawiły się razem z członkami Fundacji UTU, specjalizującej się w nieformalnej edukacji dzieci i młodzieży.