W dniu 3 czerwca 2018 r. odbył się ostatni z zaplanowanych pikników na obszarze rewitalizacji. Tym razem spotkaliśmy się z mieszkańcami podobszaru Tereny powojskowe po obu stronach ul. Mazowieckiej.

Kolejny raz mieszkańcy mieli okazję by na swoim podwórku spotkać się z przedstawicielami Urzędu Miasta. Mówili o swoim otoczeniu. Elementach przestrzeni, które im przeszkadzają. O tym czego im najbardziej brakuje.

Pogoda dopisała. Dzieci chętnie brały udział w zajęciach i zabawach organizowanych przez Fundację UTU.

kol_powojskowe_1.jpg
kol_powojskowe_2.jpg
kol_powojskowe_3.jpg
kol_powojskowe_4.jpg
kol_powojskowe_5.jpg
kol_powojskowe_6.jpg