Szanowni Państwo,

Kończy się proces konsultacji społecznych z elementami diagnozy społeczno-gospodarczej, poprzedzających przygotowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2018-2028.

W dniu 5 lipca o godzinie 17:00 w dużej sali konferencyjnej Urzędu Miasta Kołobrzeg zaprezentowany zostanie raport końcowy.

Zapraszamy!