W dniu 5 lipca 2018 r. o godz. 17:00 w Urzędzie Miasta Kołobrzeg odbyło się spotkanie podsumowujące proces konsultacyjny z elementami diagnozy, poprzedzający opracowanie gminnego programu rewitalizacji.

Pani Joanna Suchomska z Fundacji Pracownia Zrównoważonego Rozwoju z Torunia, która prowadziła dla Urzędu Miasta prowadziła proces konsultacyjny, omówiła wyniki przeprowadzonej diagnozy. Przedstawiła także najważniejsze postulaty mieszkańców i propozycje działań rewitalizacyjnych.

Podczas spotkania Prezydent Miasta Kołobrzeg wręczył nagrody przyznane w rozstrzygniętym konkursie fotograficznym.

Raport z procesu konsultacyjnego

1 nagroda
1 nagroda
prezentacja  1
prezentacja 1
prezentacja 2
prezentacja 2
prezentacja 3
prezentacja 3
prezentacja 5
prezentacja 5
prezentacja
prezentacja
wyróżnienie
wyróżnienie