Przedstawiamy Państwu końcową wersję "Gminnego Programu Rewitalizacji dla miasta Kołobrzeg na lata 2018-2028".

Materiałem wyjściowym do jego opracowania był "Gminny Program Rewitalizacji Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2018-2028, ludność, gospodarka, turystyka, transport, planowanie przestrzenne, ochrona środowiska", przygotowany przez dr Mariusza Miedzińskiego. W dokumencie końcowym uwzględniliśmy informacje otrzymane w trakcie przeprowadzonych konsultacji społecznych. Ponadto umieściliśmy w nim zgłoszone w trakcie przygotowania programu oraz zatwierdzone przez Prezydenta projekty rewitalizacyjne.

Pismem z dnia 6 listopada 2018 r. Prezydent Miasta Kołobrzeg, zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o rewitalizacji, przesłał program do organów zewnętrznych z prośbą o opinię.

Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.

Gminny Program Rewitalizacji