Na najbliższej sesji Rady Miasta Kołobrzeg radni będą procedować uchwałę w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Kołobrzeg na lata 2018-2028".

Prezydent Miasta Kołobrzeg zebrał już opinie organów zewnętrznych, wymienionych w art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o rewitalizacji, dotyczących przedstawionej w listopadzie 2018 r. końcowej wersji programu. Zostały one uwzględnione. Zgodnie z procedurą określoną w ww. ustawie, kolejnym etapem jest podjęcie przez radę gminy uchwały o przyjęciu programu.