Szanowni Interesariusze Rewitalizacji,

Chcielibyśmy przypomnieć, że do 4 stycznia 2019 r. przyjmowane są wnioski w konkursie organizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego na dofinansowanie w ramach Działania 9.3 Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich.

Warunkiem formalnym udziału w konkursie jest umieszczenie projektu rewitalizacyjnego w gminnym programie rewitalizacji, który przeszedł pozytywnie weryfikację Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego i został umieszczony w wykazie programów rewitalizacji gmin województwa zachodniopomorskiego.

Liczymy, że do wskazanego wyżej terminu "Gminny Program Rewitalizacji dla Miasta Kołobrzeg na lata 2018-2028" zostanie przyjęty przez Radę Miasta Kołobrzeg i umieszczony we wspomnianym wykazie.

Informacja o konkursie