Szanowni Interesariusze Rewitalizacji,

Informujemy, że Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 przedłużyła termin, do którego można składać wnioski o dofinansowanie w ramach konkursu RPZP.09.03.00-IZ.00-32-001/18.

Termin na składanie wniosków upływa w dniu 31 stycznia 2019 r.