W dniu 11 stycznia 2019 r. Rada Miasta Kołobrzeg podjęła Uchwałę Nr IV/37/19 w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Kołobrzeg na lata 2018-2028".

UCHWAŁA