Prezydent Miasta Kołobrzeg ogłasza nabór na Członków Komitetu Rewitalizacji! Będzie on prowadzony od 9 lipca do 29 lipca 2019 r.

Kandydat na Członka Komitetu powinien złożyć wypełniony formularz zgłoszeniowy wraz z wymaganymi załącznikami w formie papierowej do dnia 29 lipca 2019 r.:

  • pocztą na adres: Urząd Miasta Kołobrzeg, ul. Ratuszowa 13, 78-100 Kołobrzeg,
  • lub bezpośrednio w Biurze Obsługi Klienta przy ul. Ratuszowej 12, w godz. urzędowania, tj. od 7:30 do 15:30.

Formularz zgłoszeniowy oraz formularz listy poparcia dostępny jest poniżej w wersji elektronicznej oraz w wersji papierowej w Urzędzie Miasta Kołobrzeg w Biurze Obsługi Klienta przy ul. Ratuszowej 12, w godzinach urzędowania tj. 7:30-15:30.

Obwieszczenie Prezydenta o naborze

Formularz zgłoszeniowy

Lista poparcia