Cały czas szukamy możliwości pozyskania funduszy zewnętrznych, które pomogą zrealizować projekty zawarte w programie rewitalizacji. Pojawiła się obecnie szansa na to, program „Rozwój Lokalny”, finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014 – 2021.

W dniu 19 lipca 2019 r. złożyliśmy do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju zarys projektu, dotyczącego zrównoważonego i systemowego podejścia do rozwoju lokalnego, a tym samym prowadzącego do ograniczenia negatywnych zjawisk rozwojowych i podniesienia standardu życia mieszkańców. Wśród zadań projektu umieściliśmy m.in. rewitalizację bulwarów miejskich, realizację kontenerów kultury, utworzenie w dawnym "Adabarze" centrum spotkań dla młodych ludzi wraz z inkubatorem kultury, stworzenie woonerfu oraz Urban Labu - pracowni twórczych i edukacyjnych.

Procedura wyboru projektów do dofinansowania, prowadzona przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, składa się z II etapów: etap I (obecny) –  nabór zarysów projektów i wybór ok. 50 miast oraz etap II – wybór ok. 15 projektów do dofinansowania. I Etap ma potrwać około 7-8 miesięcy. Trzymajcie kciuki!