W dniu 25 września 2019 r. Prezydent Miasta Kołobrzeg powołał Komitet Rewitalizacji. W jego składzie znaleźli się:

 1. Marek Augustyniak - przedstawiciel Rady Osiedla Nr 1 "Solne Zdroje",

 2. Milena Derlikiewicz - przedstawiciel organizacji pozarządowej Związku Harcerstwa Polskiego,

 3. Marian Jagiełka - przedstawiciel organizacji pozarządowej Kołobrzeskiej Izby Gospodarczej,

 4. Maciej Suder - przedstawiciel organizacji pozarządowej OPENLAB KOŁOBRZEG,

 5. Danuta Wilk - przedstawiciel Rady Osiedla Nr 6 "Zachodnie",

 6. Piotr Rzepka - przedstawiciel Rady Miasta Kołobrzeg,

 7. Jacek Woźniak - przedstawiciel Rady Miasta Kołobrzeg,

 8. Dariusz Zawadzki - przedstawiciel Rady Miasta Kołobrzeg,

 9. Łukasz Zięba - przedstawiciel Rady Miasta Kołobrzeg.  

  Zarządzenie