Wkrótce upłynie kadencja obecnego Komitetu Rewitalizacji, dlatego Prezydent Miasta Kołobrzeg ogłosił nabór na jego członków. Będzie on prowadzony od 19 kwietnia do 9 maja 2022 r. 

Jeżeli jesteś: mieszkańcem obszaru rewitalizacji, właścicielem znajdującej się na nim nieruchomości, przedstawicielem podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą na obszarze rewitalizacji bądź przedstawicielem organizacji pozarządowych, podmiotów prowadzących działalności pożytku publicznego oraz grup nieformalnych i chciałbyś mieć wpływ na prowadzony proces rewitalizacji, złóż poniższy formularz zgłoszeniowy do 9 maja 2022 r.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru podane są w obwieszczeniu Prezydenta Miasta Kołobrzeg.

OBWIESZCZENIE

Formularz zgłoszeniowy

Lista poparcia