W wyniku naboru na członków Komitetu Rewitalizacji, nie zgłosiła się minimalna ilość członków, wynikająca z Uchwały Nr IX/107/19 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 30 maja 2019 r.

Prezydent Miasta Kołobrzeg do 16 sierpnia 2022 r. prowadzi nabór uzupełniający, w którym obowiązują takie same zasady jak w obwieszczeniu ogłoszonym w dniu 12 kwietnia 2022 r.

Obwieszczenie Prezydenta

Formularz zgłoszeniowy

Lista poparcia dla kandydata