Wciąż nie mamy minimalnej ilości członków Komitetu Rewitalizacji. Prezydent Miasta Kołobrzeg kolejny raz prowadzi nabór uzupełniający. Szczegóły w obwieszczeniu.

OBWIESZCZENIE

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

LISTA POPARCIA