Prezydent Miasta Kołobrzeg ogłosiła kolejny nabór uzupełniający na Członków Komitetu Rewitalizacji. Swoje kandydatury można zgłaszać od 12 grudnia 2022 r. do 2 stycznia 2023 r. na formularzu zgłoszeniowym, zamieszczonym poniżej.

OBWIESZCZENIE

Formularz zgłoszeniowy

Lista poparcia