W dalszym ciągu brakuje minimalnej ilości osób, określonej w Uchwale Nr IX/107/19 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 30 maja 2019 r., niezbędnej do powołania Komitetu Rewitalizacji. Prezydent Miasta Kołobrzeg zobligowany jest do prowadzenia naboru uzupełniającego do czasu obsadzenia minimalnej liczby Członków Komitetu. Kolejny nabór będzie prowadzony w dniach od 23 stycznia do 13 lutego 2023 r.

Zapraszamy mieszkańców, właścicieli nieruchomości bądź przedsiębiorców z obszaru rewitalizacji. Członkiem Komitetu może również zostać przedstawiciel organizacji pozarządowej. Szczegóły w poniższym obwieszczeniu.

OBWIESZCZENIE