Przedstawiamy Państwu raport z konsultacji społecznych, przeprowadzonych przez Prezydenta Miasta Kołobrzeg, w sprawie aktualności i stopnia realizacji "Gminnego Programu Rewitalizacji dla miasta Kołobrzeg na lata 2018-2028".

RAPORT