Szanowni Państwo,

Przedstawiamy raport ze spotkania z mieszkańcami podobszaru rewitalizacji Lęborskie, które odbyło się w dniu 26 maja 2018 r.

Szanowni Państwo,

Przedstawiamy raport ze zogniskowanego wywiadu grupowego FGI o tematyce społeczno-przestrzennej, który odbył się w dniu 25 maja 2018 r.

Obwieszczeniem z dnia 2 maja 2018 r. Prezydent Miasta Kołobrzeg zawiadomił o przeprowadzeniu konsultacji społecznych dotyczących przygotowania działań rewitalizacyjnych oraz projektu "Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2018-2028", którym jest opracowanie eksperckie Pana dr Miedzieńskiego. Konsultacje odbędą się w dniach od 14 maja do 26 czerwca 2018 r.

Szanowni Państwo,

przedstawiamy raport z ustrukturyzowanego wywiadu grupowego FGI o tematyce gospodarczo-przestrzennej, który odbył się w dniu 24 maja 2018 r.