Chcielibyśmy poznać Państwa potrzeby i oczekiwania oraz umożliwić Państwu aktywny udział w przygotowaniu programu rewitalizacji. Zaplanowaliśmy szeroki zakres różnorodnych działań partycypacyjnych, przy których pomoże nam  Fundacja Pracownia Zrównoważonego Rozwoju z Torunia.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z opracowaniem eksperckim pt. "Gminny Program Rewitalizacji Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2018-2028, ludność, gospodarka, turystyka, transport, planowanie przestrzenne, ochrona środowiska", wykonanym przez dr Mariusza Miedzińskiego z Instytutu Geografii i Studiów Regionalnych Akademii Pomorskiej w Słupsku, na zlecenie Gminy Miasto Kołobrzeg.

W dniu 9 lutego 2018 r. członkowie zespołu przygotowującego Gminny Program Rewitalizacji odbyli spacer po części Podobszaru Rewitalizacji Śródmiejski z Wyspą Solną i wschodnią częścią portu. Z uwagi na wielkość tego podobszaru, I etap wizji terenowej obejmował tereny przy rzece Parsęcie i część Wyspy Solnej.

Urzędnicy przygotowujący Gminny Program Rewitalizacji zapoznali się w terenie z problemami i wartościami obszarów rewitalizacji. Chcielibyśmy poznać Państwa zdanie na temat poczynionych przez nas spostrzeżeń.

W dniu 19 października 2017 r. członkowie zespołu przygotowującego Gminny Program Rewitalizacji przeprowadzili spacer studyjny po Podobszarze Rewitalizacji Terenów Powojskowych po obu stronach ul. Mazowieckiej.

W dniu 17 października 2017 r. członkowie zespołu przygotowującego Gminny Program Rewitalizacji przeprowadzili spacer studyjny po Podobszarze Rewitalizacji Zachodnim z częścią zachodnią portu.

W dniu 27 września 2017 r. członkowie zespołu przygotowującego Gminny Program Rewitalizacji przeprowadzili spacer studyjny po Podobszarze Rewitalizacji Lęborski.