Szanowni Państwo,

Przedstawiamy raport z warsztatów z seniorami, które odbyły się w dniu 4 czerwca 2018 r. w Kołobrzeskim Klubie Seniora.

Szanowni Państwo,

Przedstawiamy raport cząstkowy z warsztatów z seniorami, które odbyły się w Miejskiej Bibliotece Publicznej w dniu 5 czerwca 2018 r.

Szanowni Państwo,

Przedstawiamy raport ze spaceru badawczego po podobszarze rewitalizacji Tereny powojskowe po obu stronach ul. Mazowieckiej, który odbył się w dniu 26 maja 2018 r.

Szanowni Państwo,

Przedstawiamy raport ze spaceru badawczego po podobszarze rewitalizacji Zachodni z zachodnią częścią portu, który odbył się w dniu 3 czerwca 2018 r.

Szanowni Państwo,

Przedstawiamy raport ze spotkania z mieszkańcami na podobszarze rewitalizacji Śródmiejski z Wyspą Solną i wschodnią częścią portu, które odbyło się w dniu 27 maja 2018 r.