W sobotę zorganizowaliśmy piknik na obszarze rewitalizacji "Lęborskie". Mieszkańcy chętnie dzielili się z nami swoimi przemyśleniami na temat osiedla.

Zapraszamy amatorów fotografii do udziału w konkursie fotograficznym!

Szanowni Mieszkańcy obszarów rewitalizacji "Lęborskie" i "Tereny powojskowe po obu stronach ul. Mazowieckiej" przypominamy, że jutro spotykamy się u Was laughing

W dniu 24 maja 2018 r. w Urzędzie Miasta Kołobrzeg odbył się fokus gospodarczy. Spotkaliśmy się z przedstawicielami kołobrzeskich przedsiębiorców.

W dniach 24 i 25 maja 2018 r. przeprowadziliśmy warsztaty w 3 kołobrzeskich szkołach: Zespole Szkół Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza, Szkole Podstawowej Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bolesława Chrobrego oraz Szkole Podstawowej Nr 8 im. kpt. ż.w. Konstantego Maciejewicza.

Szanowna Mieszkanko, Szanowny Mieszkańcu, 

 

Zapraszamy do wypełnienia ankiety, której wyniki pomogą nam w przygotowaniu planu zmian dla najbardziej zaniedbanych i wymagających wsparcia obszarów w mieście (tzw. obszaru rewitalizacji). 

Drodzy mieszkańcy,

porozmawiajmy o tym jak mieszka się w Kołobrzegu na obszarze rewitalizacji. Jakich zmian potrzeba, aby poddana rewitalizacji część miasta była obszarem bardziej atrakcyjnym do życia i przyjaznym.

W weekend 26 i 27 maja chcemy po raz pierwszy spotkać się z Państwem w terenie.

Porozmawiajmy o tym, jak mieszka się i prowadzi działania społeczno-kulturalne w Kołobrzegu na obszarze rewitalizacji.

Porozmawiajmy o tym, jak prowadzi  się biznes w obszarze rewitalizacji!

Chcielibyśmy poznać Państwa potrzeby i oczekiwania oraz umożliwić Państwu aktywny udział w przygotowaniu programu rewitalizacji. Zaplanowaliśmy szeroki zakres różnorodnych działań partycypacyjnych, przy których pomoże nam  Fundacja Pracownia Zrównoważonego Rozwoju z Torunia.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z opracowaniem eksperckim pt. "Gminny Program Rewitalizacji Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2018-2028, ludność, gospodarka, turystyka, transport, planowanie przestrzenne, ochrona środowiska", wykonanym przez dr Mariusza Miedzińskiego z Instytutu Geografii i Studiów Regionalnych Akademii Pomorskiej w Słupsku, na zlecenie Gminy Miasto Kołobrzeg.